Novinky

Na přesném datu narození Boženy Němcové se badatelé neshodují, jedno možné, a užívané, ale připadá na 4. února. V roce dvěstěprvních narozenin se spisovatelku, jejíž díla jsou „povinnou četbou“ české literatury, pokusila přiblížit televizní minisére Božena. Svůj pohled na dílo Němcové i obrazy jejího manželského života přidali v rozhovoru pro Studio 6 také historička se zaměřením na gender history devatenáctého století Milena Lenderová a literární historik Ivo Říha. Oba ...
Akademická psychologická poradna zůstává v provozu. Nebojte se v případě potřeby využít telefonickou a emailovou krizovou intervenci: Mgr. Barbora Bajová  středa 17:00 - 20:00 telefonické poradenství,tel: 601 586 745, či e-mailové poradenství, odpověď obdržíte každou středu, e-mail: barbora.bajova@upce.cz Stále zůstává platná stálá poradenská telefonní  linka: 702 238 172.  U telefonu je přítomna PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, PhD...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
POZVÁNKA na 87. zasedání AS FF UPa   které se koná v pondělí 8. února 2021 od 13:30 hodin formou videokonference   Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Diskuse o změnách v Jednacím řádu Vědecké rady FF UPa Diskuse o změně vyhlášených podmínek a pravidel pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pro akademický rok 2021/2022...
  S ohledem na prokázaný výskyt koronaviru na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice vydává děkan opatření, kterým prodlužuje zkouškové období zimního semestru akademického roku 2020/2021 do 26. 2. 2021. Opatření platí pro všechny předměty vyučované na FF UPa a pro studenty všech studijních programů ve všech ročnících. Elektronické zápisy předmětů probíhají standardně dle Pokynu č. 1/2021 Elektronické zápisy předmětů letního semestru akademického roku 2020/2021...
Technologie společnosti Microsoft, které během pandemie používají studenti a pedagogové při online výuce, jsou praktickou ukázkou úspěšné spolupráce Univerzity Pardubice se světovou organizací. Projekt UPCE – moderní univerzita byl navíc zvolen jako nejlepší z České republiky. Úspěch v rámci programu Voice of the Customer (VoC) dokládá vysokou úroveň práce v online prostředí na univerzitě. Koncem loňského roku oslovil český tým společnosti Microsoft pracovníky Centra...
Elektronický zápis jednotlivých předmětů pro letní semestr akademického roku 2020/2021 provádějí studenti prezenčního studia prostřednictvím IS STAGu. Pondělí 8. února - kroužkový předzápis - pro všechny ročníky od 8.00 do 7.59 hodin následujícího dne - kdy si student zvolí kroužek a tím si zapíše všechny povinné předměty nadefinované pro daný kroužek. V dalších dnech bude zpřístupněn STAG od 8.00 hod. (podle ročníků) do 26. února do 23.59 hod. úterý 9. února - 2. ročníky...
Na podzim jsme Vás informovali o tom, že se Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice znovu zapojila do pomoci v nouzovém stavu, a to nejen prostřednictvím našich studentů, kteří nastupovali jako dobrovolníci do nemocnic a ostatních zdravotnických zařízení, ale i přímo testováním vzorků indikovaných pacientů na onemocnění COVID-19 na fakultě. Testování vzorků metodou PCR probíhalo na Katedře biologických a biochemických věd FChT ve dvou etapách korespondujících s ...
Webinář je určen pro všechny, kteří si chtějí projít základy tvorby kurzu v systému LMS Moodle! Obsahem je základní orientace v systému, založení a nastavení parametrů kurzu, vč. správy kurzu, tvorba studijních materiálů kurzu (kniha, popisek, soubor, složka, stránka, URL) a tvorba činností v kurzu (dotazník, fórum, chat, úkol, úvod do činnosti test). Pro školení jsou vypsané dva termíny, 9.2. a 11.2. 2021 vždy v čase 10 – 14 hodin. Přihlášení zde.