Novinky

FES UPa úspěšně rozvíjí spolupráci s podniky a institucemi v regionu i v rámci celé České republiky. Za poslední dobu uzavřela více než dvě desítky nových smluv o spolupráci a o řadě dalších aktivně vyjednává.  Fakulta a její jednotlivá pracoviště dlouhodobě a systematicky spolupracují s řadou průmyslových podniků, obchodních a IT firem, ale i orgánů ústřední státní správy, samosprávy, a v neposlední řadě i s mnoha nestátními neziskovými organizacemi....
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice pořádala jako každý rok Dny otevřených dveří, letos však zcela netradičně, on-line. Dvouhodinový přímý přenos z univerzitní auly nabídl rozhovory se studenty a pedagogy ze všech fakultních pracovišť. Záznam vysílání je pro případné zájemce stále k dispozici.   Cenné informace o studiu na naší fakultě mohli zájemci získat pouze on-line. Dvouhodinovým živým přenosem provedla zájemce Šárka Rusnáková, absolventka Fakulty filozofické a...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Fakulta ekonomicko-správní se účastní veletrhu vysokých škol Congroo Fair Kdy? 25. 1. až 7. 2. 2021. Jak? Livestream v Zoom. Registrace na webu Congroo Fair Program FES streamů na webu Congroo Fair Těšíme se na zájemce o studium na naší fakultě. Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Zajímáte se o ekonomiku a management? Lákají vás finance? Jistota veřejné správy? Nebo už teď víte, že to jediné, co vás baví je informatika? Určitě si nenechte ujít...
Vážení studenti 1. ročníku ITN, dovoluji si vám oznámit, že v letním semestru ak. r. 2020/2021 proběhne distanční formou výuka předmětu: KST/NAPIS Architektura a projektování informačních systémů Výuka bude probíhat periodicky každý týden v semestru dle rozvrhu. Toto opatření je přijímáno z toho důvodu, že výuku zabezpečí odborník praxe  (Ing. Jaroslav Lach) žijící v zahraničí a vzhledem k platným epidemickým opatřením aplikovaným v různých státech není možné...
Děkan Fakulty filozofické UPa se po dohodě s vedoucími kateder rozhodl vydat opatření, jež je motivováno snahou zjednodušit začátek letního semestru, nenechávat nikoho do poslední chvíle v napětí a poskytnout studentům i akademikům v této chaotické době alespoň nějakou jistotu.​ Výuka v letním semestru bude probíhat až do 31. března distančně a on-line. Výuka v distanční formě je povinná jak pro akademické pracovníky, tak pro studenty.  ...
Pro další čtyřleté období se stala viceprezidentkou organizace ČKPA členka vedení Fakulty zdravotnických studií proděkanka Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.    Na konci roku 2020 proběhly po čtyřech letech volby do prezidia a dalších orgánů České komory porodních asistentek, která je jednou z profesních organizací sdružující porodní asistentky.  Zvolená doktorka Moravcová byla v předchozích letech v této organizaci členkou prezidia pro...
Vážení uživatelé, od 1. 1. 2021 mají nově všichni autoří píšící odborné texty v angličtině k dispozici nástroj pro pokročilou korekturu jménem WRITEFULL. Součástí je samotný Writefull ve formě doplňku pro Word, dále aplikace Writefull Revise pro jazykovou kontrolu a Writefull Cite pro kontrolu umístění odkazů a citací. Více informací, odkazy a podrobné návody naleznete na stránce: https://knihovna.upce.cz/uk/writefull
Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice podporuje stanovisko Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, přijaté 14. 12. 2020, a zaslané předsedkyni AS FF UPa Mgr. Keplové. Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy (AS FF MU) univerzity na svém zasedání v pondělí 14. 12. 2020 přijal prohlášení k současné situaci ohledně epidemie covid-19 a k plošnému zákazu kontaktní výuky na vysokých školách. Prohlášení bylo schváleno 17 hlasy z celkových...