Novinky

Principal engineering s.r.o. ve spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice si vás dovolují pozvat na setkání a Focus Group "Jak můžeme v organizacích mírnit dopady respiračních infekčních onemocnění s využitím umělé inteligence", které se uskuteční 16. 3. 2023 od 13:30 hod. v zasedací místnosti děkanátu FES. 
23 Erasmus+ studentů se v pondělí 20. února 2023 zapojilo do Blended Intensive Programme Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Program s názvem The Principles of Good Governance and Regional Development zahájil prof. Jan Stejskal, děkan fakulty, na úvodním slavnostním setkání. FES realizuje tento nový typ kombinovaného mobilitního studia ve spolupráci s Vilnius University a University of Udine. Nabídku studijního pobytu na naší fakultě využili studenti z ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice již mnoho let spolupracuje s Českou národní bankou a jejími experty. V uplynulých dnech stvrdily obě strany zájem prohloubit dosavadní spolupráci písemným memorandem. Její konkrétní formy byly projednány mezi guvernérem ČNB Dr. Alešem Michlem a děkanem FES prof. Janem Stejskalem a vedoucím Ústavu ekonomických věd doc. Janem Černohorským, který je zároveň odborným gestorem této spolupráce. „Jsem velmi rád za prohloubení spolupráce,...
Den otevřených dveří Fakultě filozofické Univerzity Pardubice byl plný kávy, úsměvů a zodpovězených otázek. Studenti v oranžových kšandách představili budoucím vysokoškolákům život na naší fakultě a ukázali jim, proč jít studovat právě k nám. I tuto sobotu se k nám připojili zástupci International Office, kteří připomněli, že i Erasmus k vysokoškolskému studiu patří. Hladem nikdo rozhodně netrpěl, protože stejně jako po celý semestr bylo i v sobotu pro budoucí studenty otevřeno...
Ve čtvrtek 23. února 2023 se v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice uskutečnily bakalářská sponze a inženýrská promoce. Svá studia ukončilo 65 bakalářů a 34 inženýrů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ve studijních programech Hospodářská politika a veřejná správa, Ekonomika a management, Informatika a systémové inženýrství a Aplikovaná informatika. Vysokoškolské diplomy obdrželi čerství absolventi z rukou děkana prof. Ing. Jana Stejskala, Ph.D.
Ústav podnikové ekonomiky a managementu Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice zve na přednášku Inteligentní digitální ochrana zdraví a výzkum dopadů jejího nasazení na ekonomiku soukromého a veřejného sektoru z hlediska systémového řízení jakosti, se kterou vystoupí PRINCIPAL ENGINEERING s. r. o. Přednáška se uskuteční dne 16. 3. 2023 od 10:00 hod. do 11:30 hod. v učebně DB-B2. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Kontaktní osoba: Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA (email: karel....
Vážení přátelé, uplynul už rok od chvíle, kdy jsem k Vám prostřednictvím prostřednictvím webu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice promlouval u příležitosti právě započaté ruské agrese na Ukrajině. Tento hrůzný konflikt stále trvá, denně plodí další a další odporná zvěrstva. Děkuji všem, kteří se rozhodli čelit zlu aktivní pomocí válečným obětem; všem, kteří v této činnosti nepolevují – ať jde o práci našich studentů a zaměstnanců v Krajském asistenčním centru,...
Naše fakulta slaví v tomto roce 30 let, a to je skvělá příležitost k oslavám, setkávání i k dalšímu vzdělávání nejen našich studentů. Čeká nás letní semestr plný akcí, na které vás srdečně zveme!  O jednotlivých akcích vás budeme průběžně informovat na fakultním webu, Facebooku, Instagramu i TikToku, tak nás nezapomeňte sledovat.   A co nás čeká? 6. 3.  Seminář EVROPSKÉ ŽELEZNICE: udržitelná železniční doprava...