Novinky

Předsednictvo AS FZS si Vás dovoluje pozvat na 6. řádné zasedání akademického senátu fakulty. Program zasedání: Zahájení zasedání Schválení skrutátorů Program zasedání Volba děkanky/děkana FZS Navrhované změny ve studijních programech Různé Ukončení zasedání Zasedání AS FZS a samotná volba kandidáta na funkci děkana proběhne v úterý dne  28. února od 9:00 hodin v ZE3, kde členové akademického senátu vyberou jednoho...
6. února 2023 zasáhla dvě silná zemětřesení jižní Turecko a severní Sýrii. Zemřelo více než 45 tisíc osob, desítky tisíc dalších byly zraněny a mnoho lidí přišlo o domov. Některá postižená města téměř zcela zanikla. „Tato zemětřesení nezasáhla jen jeden region, ale vzhledem k počtu obětí a milionům lidí bez domova jde o tragédii, se kterou se budeme potýkat dlouho. Truchlíme, ale zároveň děláme maximum pro ty, kteří zemětřesení přežili. Víme, že díky pomoci může být život v ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
  V pátek dne 24. 2. v čase 7:00 - 12:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve všech prostorech Fakulty zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice. Plánovaný rozvrh bude přesunut do náhradních učeben UPCE nebo do nových termínů výuky. Předmět Ročník/program Vyučující Původní učebna Původní čas Nová učebna Nový čas P2OPZ 1.ZZ Marková...
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v minulých dnech přivítala zahraniční studenty Erasmus+, kteří budou na naší fakultě studovat nebo realizovat praxi v letním semestru tohoto akademického roku. Jde o skupinu 32 studentů převážně bakalářských studijních programů z různých zemí Evropy, např. Madeiry, Portugalska, Itálie, Turecka, Bulharska, ale také z Mexika. Dále jsme přivítali 23 studentů z Litvy, Slovenska, Rumunska a Německa, kteří k nám přijeli na krátkodobou...
Ve středu 15. 2. 2023 se v Pardubicích konalo okresní kolo XV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro mládež, kterou pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku. Filozofická fakulta vysílá již tradičně svého zástupce do hodnotící komise. Přestože většina soutěžních projektů je především z oblasti techniky, informatiky a přírodních věd, v posledních letech přibývá i těch společenskovědních a historických. Účastníci soutěží ve dvou kategoriích, žáci základních škol v...
V příloze naleznete přijatá usnesení 169. zasedání Pléna České konference rektorů s přílohou, jíž je Prohlášení ČKR k bezpečnému prostředí na vysokých školách ČR. 169. zasedání Pléna ČKR se konalo ve čtvrtek dne 17. února 2023 v Praze péčí Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).
V únoru proběhlo na naší fakultě již 3. doktorské kolokvium, které bylo i tentokrát příležitostí k setkání studentů doktorského studia se zástupci výzkumných týmů. Kromě prezentací projektů přineslo kolokvium i prostor k diskuzi mezi studenty a akademiky. Na kolokviu prezentovalo svůj projekt téměř 30 studentů doktorského studia. Prezentace doktorandů začínající své studium byly se zaměřením na "state-of-the-art" a na plán výzkumu. Studenti vyšších ročníků prezentovali dosažené...
V říjnu tohoto roku vyprší funkční období stávajícího děkana naší fakulty, a proto akademický senát Fakulty filozofické vyhlašuje nové volby na funkční období 2023-2027. Návrhy kandidátů mohou komukoliv z volební komise podávat všichni členové akademické obce a členové vědecké rady Fakulty filozofické univerzity Pardubice. Návrhový formulář naleznete níže.   Uzávěrka přijímání návrhů 3. dubna 2023 ve 13:00 Představení kandidátů a předvolební...