Novinky

POZVÁNKA na 105. zasedání AS FF UPCE   které se koná v pondělí 13. února 2023 od 13:30 hodin v EA 13022   Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Zpráva o práci předsednictva v období listopad 2022–únor 2023 Projednání Plánu realizace Strategického záměru FF UPCE na rok 2023 Zpráva o založení odborové organizace - dr. Šándorová Zahájení jednání o návrhu na...
V pátek 3. února bylo na Fakultě elektrotechniky a informatiky živo - konal se Den otevřených dveří. S radostí můžeme konstatovat, že účast byla hojná. Informovat se na možnosti studia informatiky, elektroniky a automatizace a prohlédnout si naše moderní zázemí a technologicky vyspělé laboratoře přišlo mnoho zájemců. Pokud jste mezi nimi nebyli a rádi byste se o naší fakultě dozvěděli víc, na webu https://dod.fei.upce.cz/ naleznete ucelený přehled informací pro uchazeče,...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Centrum pro vědu a výzkum Fakulty ekonomomicko-správní zve všechny zájemce na Workshop on Current Economic Research of Doctoral Students, který se bude konat dne 9. února 2023 od 13:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu FES (EA05029).  Kontaktní osoba: doc. Ing. Viktor Prokop, Ph.D. (viktor.prokop@upce.cz).
Učitelé humanitních a sociálně-vědních oborů na vysokých školách zvažují stávku. Projevila by se mimo jiné pozastavením konání státnic a vydávání diplomů. Vyučující jsou nespokojení s výdělky zejména na filozofických fakultách veřejných vysokých škol v Česku. Ti už dříve sepsali petici, kterou podepsalo asi 1700 signatářů, a vyzvali vládu k řešení oceňování. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) již dříve slíbil, že se situací bude zabývat. Ministerstvo iniciovalo vznik pracovní skupiny...
Slavnostní akademický obřad promoce a sponze absolventů FEI proběhne dne 10. února 2023 od 10 hodin v Aule Arnošta z Pardubic. Obřad potrvá asi hodinu a během něj nebude možné opouštět aulu. Sraz absolventů je v 9:00 ve vstupní hale auly. Absolventi, kteří se nedostaví k nácviku obřadu včas a ve vhodném společenském oděvu, se nemohou obřadu zúčastnit. Pro rodinné příslušníky a přátele studentů se aula otevře čtvrt hodiny před začátkem obřadu. Vzhledem k...
Volební komise a předsednictvo AS FZS UPCE, Vás srdečně zve na předvolební shromáždění, které se v souladu s harmonogramem voleb uskuteční v úterý dne 14. února 2023 od 9:00 hodin v učebně ZE1. Každý z kandidátů bude mít k dispozici 25 minut pro představení své vize dalšího rozvoje fakulty v následujícím funkčním období. Po vystoupení každého kandidáta bude prostor pro dotazy z pléna.  Dne 30. ledna se sešla volební...
Vážené absolventky, vážení absolventi, věnujte, prosím, pozornost následujícím pokynům k průběhu akademických obřadů. Sponze absolventů bakalářských studijních programů a promoce absolventů navazujících studijních programů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice se uskuteční dne 23. 2. 2023 v aule Arnošta z Pardubic dle následujícího rozpisu: Bakalářské sponze Začátek obřadu bude v 9 hodin. Dostavte se prosím v 8 hodin z důvodu...
Děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal  jednal s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým a ředitelem Krajského úřadu Pardubického kraje Jaroslavem Folprechtem o rozšíření spolupráce v rámci studijního programu zaměřeného na ekonomiku a management veřejného sektoru. Toto navazující magisterské studium by mělo připravit absolventy na práci nejen na krajském úřadě, ale také na obcích či v řadě veřejných institucí. Spolupráci s...