Novinky

Ústav správních a sociálních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice zve na workshop Diskriminace spotřebitele, se kterým vystoupí Mgr. Eva Kočí Svobodová (Kancelář veřejného ochránce práv) dne 4. 4. 2023 od 10:00 hod. v EB 01018. 
Letošní nácvik zásahu u události s hromadným postižením osob byl pro studenty výjimečný díky scénáři, který simuloval prostředí se zhoršenou viditelností i práci záchranných složek v nočních hodinách. Celá akce včetně příprav byla organizována Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Katedrou klinický oborů, stěžejní osobou byla Mgr. Jindra Holeková, garantka odborné praxe Zdravotnického záchranářství,  ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V pardubickém ABC klubu se 22. března konalo slavnostní vyhlášení výsledků 16. ročníku regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Ve všech soutěžních kategoriích obsadily první místa základní školy z Kraje Vysočina. Celkem se klání zúčastnilo rekordních 7 000 žáků devátých tříd ze 195 základních škol pěti krajů. Slavnostního zahájení se ujal ředitel SPŠCH Pardubice Ing. Jan Ptáček a jelikož naše fakulta patří mezi generální partnery soutěže, tak...
Skupina studentů katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPCE pod vedením Mgr. Kateřiny Mazurové navštívila koncem března Českou národní banku. V expozici Za měnou se studenti vydali na cestu za naší měnou a zjistili, co vše se za ní skrývá. Studenti se interaktivní formou seznámili s jednotlivými činnostmi centrální banky. Měli jedinečnou příležitost dozvědět se, co vše ČNB dělá, aby dosáhla cenové a finanční stability a zajistila plynulost peněžního oběhu. Poodhalili také...
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice získala akreditaci pro nový navazující magisterský studijní program Aplikovaná informatika - Data science pro business, který otevřeme od akademického roku 2023/2024.  Chcete se naučit vytěžovat dostupné datové zdroje, zajímá vás business inteligence a ochrana dat? Ve studijním programu Aplikovaná informatika – Data science pro business získáte znalosti metod umělé a výpočetní inteligence, z oblasti informační a kybernetické...
I letos jsme se zapojili do akce inspirované celostátní aktivitou dobrovolníků Ukliďme Česko. Loňskou premiéru jsme úspěšně zopakovali díky účasti studentů i zaměstnanců a kampus Univerzity Pardubice je zase o něco hezčí. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a není jim stav prostředí, ve kterém pohybují, lhostejný!    
Ústav správních a sociálních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice zve všechny zájemce na přednášku Diskriminace v pracovním právu, kterou přednese Mgr. Barbora Kubátová (Kancelář veřejného ochránce práv) dne 29. 3. 2023 od 10:00 hod. na DB-B2.
Minulý týden navštívila Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Mgr. Alena Mojsejová, PhD. z Katedry matematiky a hospodárskej informatiky z Ekonomické fakulty Technické univerzity v Košicích. Dr. Mojsejová si vyměnila zkušenosti se členy Ústavu matematiky a kvantitativních metod s výukou v předmětech statistiky a kvantitativních metod. Své zkušenosti prezentovala také v rámci praktické výuky na témata rozdělení pravděposobnosti a analýza časových...