Nový zdroj: Oxford Handbooks Online

18. 6. 2018
Projekt INFRA II

Oxford Handbooks Online

Vážení uživatelé,

v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Pardubice - INFRA II (OP VVV) byly pořízeny dvě kolekce Oxford Handbooks Online.
Jedná se o Economics and Finance a Political Science.

Kolekce elektronických knih Oxford Handbooks Online jsou základní příručkovou literaturou. Obsahují tisíce přehledů a článků/esejí/kapitol. Nejen studenti mohou v rámci platformy, na které jsou e-knihy, resp. kapitoly v HTML publikovány, vyhledávat v plném textu, abstraktu, podle autora, data publikování či klíčových slov.

Proč používat OHO (video):    https://www.youtube.com/watch?v=CYkWruBSgjI  

Ukázky využití (video):             https://www.youtube.com/watch?v=bcFJcZx5JVU

Ing. Blanka Jankovská
vedoucí Univerzitní knihovny