Ovid Expert Searches a zdroje o koronaviru

24. 2. 2020

Vážení uživatelé, 

v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 poskytli někteří vydavatelé bezplatný přístup k článkům souvisejícím s koronaviry. 

Přehled relevantních zdrojů naleznete na webových stránkách AIP:  https://www.aip.cz/novinky/2083-vydavatele-zpristupnuji-clanky-a-kapitoly-o-koronaviru/.


Společnost Ovid připravila speciální webové stránky zaměřené na koronavirushttp://tools.ovid.com/coronavirus/

Využít můžete buď dva předpřipravené rešeršní dotazy (Expert Searches), které téma vyhledají v časopisech na platformě Ovid a v databázi Ovid Medline, 

nebo téma vyhledat v mediální databázi globálních infekčních chorob Gideon (na odkazu najdete i videtutorial, jak s databází pracovat). 


Seznam všech dočasně zpřístupněných online zdrojů najdete v pravidelně aktualizovaném seznamu zde:

https://knihovna.upce.cz/seznam-docasne-zpristupnenych-online-zdroju

Mgr. Veronika Kolínová
Univerzitní knihovna