Pro FF: Nové zdroje nejen pro Centrum pro etiku

17. 8. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

dovolujeme si vás upozornit, že Centrum pro etiku FF zajistilo až do 31. 10. 2022 pro celou akademickou obec UPCE přístup do několika oborových elektronických informačních zdrojů.

Jedná se o:

  1. Cambridge Textbooks - Full Collection: digitalizované učebnice Cambridge University Press, které pokrývají společenské vědy, přírodní vědy, techniku, matematiku ad.

  2. Oxford Scholarship Online - Philosophy a Religion: kolekce elektronických knih z oboru filozofie a religionistika.

  3. Religion & Philosophy Ebook Subscription: kolekce odborných elektronických monografií v rámci ProQuest Ebook Central.

  4. Routledge Encyclopedia of Philosophy Online Version 2.0: encyklopedie obsahující více než 2 800 detailních hesel, která pokrývají všechny filozofické disciplíny.

Přístup je nastaven pro počítačovou síť celé univerzity. Pro vzdálený přístup mimo kampus použijte VPN a terminálový server, případně Shibboleth (více zde).

Pokud narazíte na jakékoli technické problémy, obraťte se na vedoucí Univerzitní knihovny UPCE Blanku Jankovskou (blanka.jankovska@upce.cz, tel. 46 603 6534).

Ing. Blanka Jankovská
vedoucí Univerzitní knihovny UPCE