ProQuest - volný přístup do Coronavirus Research Database

9. 4. 2020

Vážení uživatelé,

jako předplatitelé služeb ProQuest máme možnost nyní nově využít volný přístup do databáze Coronavirus Research Database.

Jak již je z názvu patrno, jedná se o zdroj zpřístupňující relevantní odbornou literaturu týkající se nového koronaviru (resp. nemoci COVID-19). K dispozici jsou plné texty pokrývající všechny aspekty COVID-19 a souvisejících infekčních chorob (např. MERS, SARS). Databáze agreguje autoritativní obsah z ProQuestu – časopisy, preprinty (např. z arXiv), dizertace, konferenční příspěvky – s plnými texty, které členové Association of STM Publishers bezplatně zpřístupňují – včetně vydavatelství Springer Nature, Taylor & Francis, BMJ, ad. Obsah se bude dále rozšiřovat, jakmile se objeví nové publikace a informace.

Databáze je automaticky dostupná v rozhraní ProQuest. Lze ji prohledávat i samostatně přes odkaz https://search.proquest.com/coronavirus. Přístup je možný z univerzitních IP adres, vzdálený přístup pak prostřednictvím Shibboleth či kombinace VPN + terminálový server.

Více informací o zdroji najdete v souhrnu častých otázek, který je k dispozici na adrese https://media2.proquest.com/documents/coronavirus-researchdatabase-faqs.pdf .

Blanka Jankovská
vedoucí Univerzitní knihovny