Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Published: 06.03.2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

milé studentky, milí studenti,

odběratelům právě do e-mailových schránek dorazilo nové číslo Newsletteru z knihovny.

Chtěli byste ho 2x ročně dostávat také? Přihlaste se k jeho odběru.

Můžete se znovu vrátit i k těm loňským (jednička a dvojka), nebo si je stáhnout/prohlédnout v PDF.

Za tým Univerzitní knihovny UPCE

Blanka Jankovská
vedoucí UK UPCE

Published: 26.10.2023

Třetí ročník mentoringového programu UPCE startuje 1. listopadu. Úvodní setkání programu, který poběží v době zimního a letního semestru, je plánováno na středu 1. listopadu 2023 od 13 hod. v bistru Laborka (budova Fakulty chemicko-technologické). Do programu je možné se hlásit na stránkách www.upce.cz/mentoring.

Mentoringový program mohou využít zejména začínající domácí i zahraniční akademičtí a výzkumní pracující, včetně postdoktorských pracujících a studujících doktorské studijní programy. Program se zaměřuje především na individualizovanou podporu pro jednotlivce formou konzultací s mentorkami a mentory. Je důležité vydefinování oblastí, které vidí vědkyně či vědec jako problematické a je nutné nalézt vhodné řešení vztahující se k výzkumu, publikování, rodinnému životu apod. 

Zahrnuje ale také vzdělávací akce. Ty se zaměřují na různá témata jako je např. sebevědomá prezentace, psaní vědeckých článků a open access, tvorba prezentací, projektové řízení, etika výzkumu a etické chování na pracovišti, duševní vlastnictví, wellbeing a rozvíjí tím znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěšný profesní rozvoj.

Kromě mentoringového programu se začínající vědkyně a vědci mohou od tohoto roku také zúčastnit Univerzitní doktorské školy. V letošním roce proběhl pilotní ročník univerzitní doktorské školy ve dnech 9.-13. října 2023. V 8 blocích (1 úvodní a 7 odborných) se jí zúčastnilo celkem 48 osob. Součástí byl i neformální networkingový znalostní kvíz v klubu Áčko, ve kterém proti sobě soutěžily týmy studujících a zástupců rektorátu. Neformální způsob setkání je jedna z důležitých součástí studijního a univerzitního vědeckého života. 

Univerzitní doktorská škola nabízí vždy na začátku zimního semestru v jediném týdnu tematické bloky informací, které pokrývají základní témata profesního rozvoje. Věnuje se pozornost publikační činnosti, ochraně duševní vlastnictví a projektové činnosti. Program je určen především pro začínající studující doktorských studijních programů.

Mentoringovým programem a doktorskou školou se Univerzita Pardubice snaží zajistit, aby začínající vědkyně a vědci měli k dispozici potřebnou podporu pro rozvoj klíčových dovedností ve svém oboru a také podporu v profesním a osobním životě. Všestranná podpora a vzdělání zejména na začátku vědecké kariéry je nedílnou součástí strategie Univerzity Pardubice.

Published: 11.10.2023

Česká konference rektorů, ve které je místopředsedou pro oblast tvůrčích činností rektor UPCE prof. Libor Čapek, vydala prohlášení na podporu vysokých škol Izraele.

Rektorky a rektoři vysokých škol ČR, členové České konference rektorů (ČKR), jsou šokováni vývojem situace v Izraeli, jenž je vystaven teroristickým útokům a je v něm vyhlášen válečný stav.

Tyto bezprecedentní teroristické hrůzy, které Izrael postihly, se nepříznivě projevily ve všech oblastech života obyvatel Izraele, včetně pracovníků a studentů vysokých škol, které musely být uzavřeny.

ČKR vyjadřuje svoji solidaritu se všemi vysokými školami Izraele a prostřednictvím svých členů, rektorek a rektorů, jim nabízí svou pomoc, včetně pomoci psychologické.

Vysoké školy ČR podnikají od soboty 7. října 2023 potřebné kroky, aby se dostalo účinné pomoci jak akademickým pracovníkům a studentům v Izraeli, tak také všem, kdo pracují nebo studují na vysokých školách ČR. V současné době studuje na vysokých školách ČR cca 500 studentů z Izraele.

Evropa musí být jednotná. Vysoké školy ČR, jejichž rektorky a rektoři jsou členy ČKR, jsou
v rámci svých možností připraveny poskytnout pomoc izraelským občanům v tíživé životní situaci, zejména pak studentům a akademikům, a aktivně se zapojit do humanitární a další nezbytné pomoci. ČKR podniká a nadále bude podnikat kroky, které umožní efektivní pomoc občanům země, která se stala terčem otevřené teroristické agrese.

Znění prohlášení naleznete zde

Published: 09.10.2023

Tajemství Noci vědců na UPCE a atraktivní program letos přitáhl pozornost bezmála 2 000 návštěvníků. Popularizátoři ze všech sedmi fakult Univerzity Pardubice přivítali zájemce v prostorách Fakulty chemicko-technologické a zaujali je několikahodinovým programem nabitým zábavnou vědou i přednáškami a workshopy. Do univerzitního kampusu přivedla tradiční celoevropská akce 6. října zájemce každého věku, absolventy i studenty nejen z Pardubic.

Návštěvníci prošli lekcí molekulární gastronomie včetně ochutnávek nebo vystavěli šestimetrový model nejdelšího zavěšeného mostu v ČR a podnikli cestu za taji knih. Atraktivní ukázkou bylo i spuštění leteckého motoru, tajemství lidského těla i moderních technologií nebo programování robotího vynálezce. Na letošním programu se podílela více než stovka vědců.  Nechyběl ani speciální index pro dětské návštěvníky a losování o ceny Noci vědců. Podívejte se ještě jednou, jak atraktivní program připravili akademici i studenti Univerzity Pardubice.


Dejte nám vědět, co se vám na akci líbilo a vyplňte dotazník k Noci vědců

Akce byla podpořena z prostředků Pardubického kraje. 

Foto: Petr Špaček, Milan Reinberk, Svatopluk Rafael

Published: 19.09.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
milé studentky, milí studenti

Univerzitě Pardubice a jejímu rektorovi záleží na komunikaci, proto vás i tento akademický rok zveme na pravidelná setkání a chaty.

Máte otázky k financování vysokých škol? Zajímáte se o plánované změny?  

Přijďte ve středu 20. září na setkání s rektorem a ptejte se na vše, co vás v souvislosti s univerzitou zajímá. 

Od 14:00 do 15:30 bude rektor odpovídat na vaše otázky v bistru LABORKA, na Fakultě chemicko-technologické. 

Využijte příležitosti a potkejte se s rektorem UPCE. 

Na setkání s vámi se těší
prof. Libor Čapek, rektor Univerzity Pardubice

Published: 12.07.2023

UPCE vítá nové studenty. Už na několika fakultách Univerzity Pardubice se zapsali ke studiu noví vysokoškoláci.  

Vítáme nové prváky na naší univerzitě a přejeme úspěšné studium! Semestr odstartujeme akcí Příliv nejen pro prváky, ale pro všechny studenty a studentky v úterý 26. září přímo v kampusu UPCE.

Published: 01.06.2023

Vážení autoři odborných článků,

chcete získat tipy, jak zdokonalit své publikační dovednosti, jaké jsou nejlepší strategie pro psaní kvalitního článku, jak vypadá proces peer-review a publikování v režimu OA?

Zaregistrujte se na webinář  Creating a Publication-Ready Manuscript with Lippincott.

Lektorem bude Ian Burgess, Director, Publishing and Open Research, Wolters Kluwer, Health Learning, Research & Practice.

Datum konání: čtvrtek 8. června 2023

Čas: od 15:00 do 16:00 hod

Registrace na: https://www.wolterskluwer.com/en/events/creating-a-publication-ready-manuscript-with-lippincott

Webinář bude probíhat v angličtině přímo ve vašem internetovém prohlížeči a pro přenos zvuku postačí, abyste měli k počítači připojené reproduktory nebo sluchátka.

Užitečné odkazy:

Published: 13.04.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás pozvala na webinář, který proběhne  ve čtvrtek 27. 4. od 14:00:

Write and co-author research articles in SciFlow across institutions worldwide - přihlášky a další informace

SciFlow Authoring Platform umožňuje pohodlné psaní, podporuje spolupráci, automatizovaně formátuje a integruje citační nástroj. SciFlow používá více než 100 institucí v Evropě, včetně naší univerzity (více o SciFlow na UPCE).

Webinář bude v angličtině. Pokud vám čas nevyhovuje, zaregistrujte se i tak, SciFlow zašle po webináři všem přihlášeným odkaz na záznam.

Published: 20.02.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

SciFlow Authoring Platform je online textový editor pro autory odborných textů, především článků a závěrečných prací. Lze jej využít i pro vytváření jiných dokumentů. Umožňuje kolaborativní psaní. 

Mezi jeho největší výhody patří velký výběr šablon vědeckých časopisů (Elsevier, Wiley, IEEE atd.) a citačních stylů, kontrola pravopisu a gramatiky v AJ a NJ, napojení na citační manažery Mendeley a Zotero a další. Více informací o nástroji najdete na webových stránkách knihovny. Univerzita Pardubice nástroj předplácí. 


Creating and formatting your journal articles and theses: 28. 2. 2023, od 14:00

Zakladatelé společnosti Dr. Carsten Borchert a Frederik Eichler na webináři představí nástroj SciFlow a ukážou, jak jej využít při psaní odborného článku. 

Webinář se bude konat online, na platformě Zoom, a proběhne v angličtině. Zaregistrujte se na něj i pokud víte, že se ho nebudete moci zúčastnit. Všem zaregistrovaným bude po skončení webináře zaslán odkaz na jeho záznam. 

Více informací o webináři a odkaz na přihlášení: v češtině, v angličtině

Published: 30.01.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

díky účasti UPCE v několika konsorciích pro předplatná elektronických informačních zdrojů (CzechELib), mají autoři z naší univerzity možnost čerpat výhody při publikování článků v hybridních a Gold OA časopisech těchto vydavatelství:

  • American Chemical Society (ACS),
  • Institute of Physics (IoP),
  • Springer Nature (Springer),
  • Royal Society of Chemistry (RSC) a
  • Wiley.

Bezplatné a neomezené publikování se týká IoP a RSC.

ACS, Springer, Wiley: Pro publikování článků bez nutnosti zaplatit publikační poplatek (Article Processing Charge, APC) má UPCE přidělen omezený počet poukazů (tokenů).


Všechny podrobnosti a kritéria pro přidělování tokenů na zdarma otevření článků naleznete v přiloženém dokumentu.

Další informace o otevřeném publikování: https://knihovna.upce.cz/uk/otevrena-veda/oa