Autorská práva

V tradičním modelu vědeckého publikování zpravidla autor předává před publikováním článku svá autorská práva na článek vydavateli prostřednictvím CTA (Copyright Transfer Agreement). V této dohodě, na webových stránkách příslušného časopisu nebo v databázi SHERPA/RoMEO je možné dohledat informace, která práva k článku jsou autorovi ponechána. Ve většině případů může autor zpřístupnit vydavatelem povolenou verzi článku na svých webových stránkách nebo v tzv. repozitáři své instituce tak, aby byla volně dostupný a aniž by porušil autorská práva.

  • Před podepsáním CTA můžete o svých právech s vydavatelem vyjednávat, ať už vznesením požadavku nebo přiložením SPARC Author Addendum.
  • Pokud jste CTA s vydavatelem nepodepsali, jste i nadále vlastníkem autorských práv k článku/příspěvku.

V současné době, v souvislosti s novými modely vědeckého publikování, jsou autory i vydavateli využívané licence Creative Commons. „Použitím licence Creative Commons ​si zachováte svá autorská práva, ale zároveň dovolíte ostatním lidem kopírovat a šířit vaše dílo pod podmínkou že vás uvedou jako autora — a dodrží ostatní podmínky, které si zvolíte.“ (http://www.creativecommons.cz/)

 

How open is it?

 

 

Licencujte své dílo pod Creative Commons pomocí toho generátoru


Užitečné nástroje:

Digitální knihovna Univerzity Pardubice (institucionální repozitář Univerzity Pardubice)​​

SHERPA/RoMEO (databáze autorských politik jednotlivých vydavatelů)​

Creative Commons (oficiální stránky licencí CC)​​

SPARC Author Addendum (žádost o ponechání autorských práv k článku, kterou můžete přiložit k CTA)

 

false
Rozšířit fotografii: 
false