Webinář "scite_: Going beyond citation counts"

3. 3. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem společnosti Albertina icome Praha, se kterou UK UPCE spolupracuje při zajišťování odborných e-zdrojů, si vás dovoluji pozvat na webinář

scite_: Going beyond citation counts

Termín:     čtvrtek 10. 3. od 15:00 do 16:00
Registrace a další informace: https://www.aip.cz/seminare/876-scite-going-beyond-citation-counts/

Sledování ohlasů na publikované vědecké práce je v současnosti čistě kvantitativní - autory zajímá především kolikrát byla publikace citována jinými autory. Ne všechny citace jsou však stejné. Každá citace je uvedena v nějakém citačním kontextu, ze kterého vyplývá, proč byl článek citován.

Na webináři budete mít možnost seznámit se s novým nástrojem scite_, který nabízí kvantitativní a kvalitativní pohled na to, jak se vědecké publikace navzájem citují.

Služba scite_ analyzuje plné texty odborných článků a využívá svůj model hlubokého učení, aby pro danou publikaci poskytla nejen informaci kolikrát byla citována, ale v jakém kontextu ji citovali jiní autoři a zda citace nabízí potvrzující nebo negující důkazy citovaných tvrzení, případně zda to je jen zmínka. Podrobné informace o scite_ včetně odkazů na literaturu naleznete na www stránkách AiP.

Webinář proběhne v angličtině.

Blanka Jankovská
vedoucí Univerzitní knihovny UPCE