Webináře Web of Science 12/2017

Clarivate Analytics

Vážení uživatelé Web of Science, 

společnost Clarivate Analytics vypisuje další sérii webinářů zaměřených na zdokonalování uživatelských dovedností s databází Web of Science a dalšími souvisejícími produkty. 

Webináře jsou veřejně přístupné. Další informace o jednotlivých seminářích a odkazy pro registraci na ně najdete v příloze.


Školení probíhající v týdnu od 11. 12. do 15. 12. 2017: 

1. Essential Science Indicators (InCites ESI): Naučte se, jak objevit rozvíjející se a významný výzkum pomocí indikátorů ESI (úterý 12. 12. 2017, od 10:00).

2. InCites B&A: Identifikujte excelentní obory vaší instituce, porovnejte se s vaším okolím, v rámci vaší země nebo na mezinárodní úrovni (středa 13. 12. 2017, od 14:00).

3. WOS Citation Connection: Získejte úplný obrázek o vašem oboru a naučte se, jak vyhledávat publikace nad rámec odborných časopisů (čtvrtek 14. 12. 2017, od 10:00).

4. RID: Naučte se jak doplnit svůj vědecký profil/CV a jak lépe identifikovat své publikace ve WOS (čtvrtek 14. 12. 2017, od 14:00).


Školení probíhající v týdnu od 18. 12. do 22. 12. 2017:

5. Novinky ve Web of Science: objevte nové Open Access publikace (pondělí 18. 12. 2017, od 14:00). 

6. Emerging Sources Citation Index​: Objevte nová a rozvíjející se vědecká témata pomocí ESCI (středa 20. 12. 2017, od 10:00). 


 

 

 

Mgr. Veronika Ungerová
Univerzitní knihovna