Webináře Web of Science Q2+Q3/2018

17. 4. 2018

Společnost Clarivate Analytics připravila ve spolupráci s Národním centrem pro elektronické informační zdroje – CzechELib webináře k databázi Web of Science. Webináře jsou určené pro širokou uživatelskou veřejnost. 

1. Web of Science: Základy práce s WOS, potenciál citační databáze

2. InCites JHCD: Hodnocení časopisů a Highly Cited publikace

3. Web of Science: Web of Science Citation Connection

Webináře jsou rozplánovány na měsíce duben - červenec. Více informací, termíny a odkazy na přihlašování v přiloženém letáku. 

 

 

 

 

Mgr. Veronika Ungerová
Univerzitní knihovna