Zkušební přístup: MLA International Bibliography with Full Text

1. 10. 2019
MLA
EBSCO
zkušební přístup

Vážení uživatelé Univerzitní knihovny, 

do 1. listopadu 2019 máte možnost využít zkušební přístup do databáze pro studium a výuku moderních jazyků, literatury, lingvistiky, rétoriky, folklóru a filmových věd od Modern Language Association (MLA) a EBSCO. 


V rámci zkušebního přístupu využijte: 

Kompletní MLA International Bibliography

• 2,8 milionů detailních bibliografických záznamů od první poloviny 20. století do současnosti

• 6 000 odborných periodik

• expertní indexace od odborníků a spolupracujících akademiků MLA

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s6948557&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=kah


Více než 1 000 odborných periodik v plném textu

• nejžádanější tituly MLA International Bibliography v plném textu

• mezinárodní pokrytí

• retrospektiva k prvnímu vydání pro více než 45 titulů. 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s6948557&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=mlf


Vstup do databáze je vázán na IP adresu ze sítě Univerzity Pardubice. 

 

 

Mgr. Veronika Kolínová
Univerzitní knihovna