InCites a SciVal

Univerzita Pardubice předplácí přístup do InCites a SciVal. Jedná se o nadstavbové analytické nástroje citačních databází Web of Science (InCites) a Scopus (SciVal). Tyto nástroje umožňují jednoduchou formou vytvoření bibliometrických analýz sledujících různé indikátory.


 

InCites™ Benchmarking & Analytics je komplexní analytický nástroj, který umožňuje vytváření přesných analýz na míru požadavkům univerzity. Na základě citací publikací indexovaných ve Web of Science pomáhá instituci rozvíjet výzkumnou strategii. Umožňuje analyzovat institucionální produktivitu, sledovat aktivitu spolupráce, identifikovat vlivné výzkumníky, předvést silné stránky a objevit oblasti příležitostí.

SciVal je analytický nástroj pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu. Nabízí snadný a rychlý přístup k výzkumnému výkonu více než 7600 výzkumných institucí a jejich pracovníků z 220 zemí celého světa. Umožňuje vizualizovat výsledky výzkumu, srovnání s partnerskými institucemi, rozvoj strategických partnerství, identifikuje a analyzuje nové vznikající výzkumné trendy. 

Přístup do InCites

Přístup ze sítě univerzity

Pro přístup do InCites je vždy vyžadováno přihlášení e-mailem                    a heslem. Uživatelé se musí zaregistrovat kliknutím na odkaz „Register an email address“. Registrace je nutná         i v případě, že již máte přihlašovací jméno a heslo do Web of Science. 


Vzdálený přístup (mimo síť univerzity)

V menu „Institutional (Shibboleth) Sign In“ zvolte „Czech Academic Identity Federation eduID.cz“ a vyberte Univerzitu  Pardubice. Budete přesměrování na jednotné přihlášení univerzity (Shibboleth login). 

Registrace / Přihlášení do InCites

Přístup do SciVal

Přístup ze sítě univerzity

Pro přístup do SciVal je vždy vyžadováno přihlášení e-mailem a heslem. Pokud již máte účet Scopus / ScienceDirect, přihlaste se pod tímto uživatelským jménem. Pokud účet nemáte, registrujte se prostřednictvím  „Register Now“. 

       

Registrace / Přihlášení do SciVal

 

false

 

false

Kontaktní osoby pro citační nástroje:

podpora VaV
Mgr. Veronika Kolínová,

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536
vedoucí UK UPa
Ing. Blanka Jankovská,

Ing.
Blanka
Jankovská


Rektorát a celouniverzitní útvary

blanka.jankovska@upce.cz
466 036 534
Rozšířit fotografii: 
false