Jak vybrat časopis

Důležitým rozhodnutím vás jako autora je, kde svůj článek budete publikovat.

  • vhodný časopis můžete najít v elektronických informačních zdrojích (EIZ), jejich abecední seznam najdete zde
  • článek bude automaticky zahrnut do hodnocení VaV v ČR, pokud je časopis indexován v databázi Web of Science nebo v databázi Scopus
  • jestliže máte za povinnost zajistit k článku otevřený přístup, zkontrolujte podmínky na stránkách časopisu, v adresáři SHERPA/RoMEO nebo v adresáři otevřených časopisů DOAJ.
  • pokud ve zvoleném časopisu budete publikovat poprvé, pečlivě časopis prověřte. Více informací najdete zde

 


 

Užitečné nástroje:

QOAM (databáze otevřených časopisů, která na základě hodnocení a zkušeností autorů přiděluje příslušným časopisům skóre)

JANE (nástroj, který porovná abstrakt vašeho článku s databází MEDLINE a doporučí vhodné časopisy pro toto téma. Nevýhodou JANE je úzké oborové zaměření, využijí jej především autoři, kteří publikují v oborech jako je lékařství, ošetřovatelství, biologie nebo biochemie.)

Vím, kde publikuji (soubor otázek, které vám pomohou vyhodnotit, zda se jedná o důvěryhodný časopis a můžete v něm bez obav publikovat. Vím, kde publikuji je volným překladem stránky !THINK ✓CHECK >SUBMIT.)

Rozšířit fotografii: 
false