Impakt faktor

Je vypočítáván pouze časopisům zařazeným do Journal Citation Reports, tj. databáze, která je součástí Web of Science. Vypočítává se vždy za kalendářní rok (celkový počet citací časopisu za poslední dva roky / celkový počet článků časopisu za poslední dva roky). 

Přejít na Journal Citation Reports

CiteScore

Je ukazatel citovanosti vědeckých časopisů zařazených do databáze Scopus. Jedná se o průměrný počet citací, který časopis získá v průběhu tří let. Hodnotu CiteScore zjistíte kliknutím na příslušný časopis ve Scopusu. Hodnota je každoročně přepočítávána. 

Přejít na CiteScore

AIS (Article Influence Score)

Je metrika pro časopisy určena k odhadu důležitosti časopisu nehledě na jeho velikost (počet publikovaných článků. 

Na rozdíl od impakt faktoru:

  • vynechává autocitace (nezapočítává citace vlastního časopisu),
  • rozlišuje význam vědeckých časopisů, ze kterých citace přichází,
  • zohledňuje delší citační období (vyjadřuje míru průměrného vlivu každého článku v časopise za pět let po jeho publikování).

AIS je jedním ze dvou základních bibliometrických ukazatelů použitých přípravu podkladů pro hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle aktuální Metodiky 2017+.

h-index

Hirschův index (h-index) je ukazatelem, kterým sledovat citační ohlas jednoho nebo skupiny autorů. Udává, kolik článků daného autora (skupiny autorů) má vyšší počet citací, než je pořadové číslo článku v seznamu jeho článků seřazených vzestupně dle počtu citací.

  • Ve Web of Science vyhledejte všechny vaše záznamy a poté klikněte vpravo nahoře na "Create Citation Report", mezi vygenerovanými údaji naleznete i výši h-indexu. Pokud používáte ResearcherID, naleznete svůj h-index ve svém profilu.
  • Ve Scopusu vyhledejte všechny Vaše záznamy, označte je a poté klikněte nahoře nad výsledky na "View Citation Overview", v horní části se zobrazí h-index. Výši svého h-indexu zjistíte též ve svém profilu.
  •  Pro nejpřesnější výsledky doporučujeme používat trvalé identifikátory autorů (ORCiD, případně ResearcherID a/nebo Scopus Author ID)

Jak zjistit kvartil časopisu a další časté dotazy najdete v záložce Časté dotazy

false

Alternativní metriky

Sledují ohlas vašich publikací na sociálních sítích, blozích, webových stránkách apod. ​

Altmetric

ImpactStory

PlumX 

Rozšířit fotografii: 
false