Impakt faktor (IF) je vypočítáván pouze časopisům zařazeným do Journal Citation Reports, tj. databáze, která je jednou ze součástí Web of Science. IF časopisu se vypočítává vždy za kalendářní rok (celkový počet citací časopisu za poslední dva roky / celkový počet článků časopisu za poslední dva roky). Zjednodušeně řečeno, IF je průměrný počet citací, který lze u článku publikovaného v daném časopise očekávat.

  • Seznam časopisů, které v roce 2015 poprvé obdržely IF, naleznete zde.
  • Otevřené impaktované časopisy hledejte v  Journal Citation Reports (ve filtrech nutné zatrhnout „Open Access“).

Hirschův index (h-index) je ukazatelem, kterým lze na rozdíl od impakt faktoru sledovat citační ohlas jednoho nebo skupiny autorů. H-index udává, kolik článků daného autora (skupiny autorů) má vyšší počet citací, než je pořadové číslo článku v seznamu jeho článků seřazených vzestupně dle počtu citací.

  • Ve Web of Science vyhledejte všechny Vaše záznamy a poté klikněte vpravo nahoře na "Create Citation Report", mezi vygenerovanými údaji naleznete i výši h-indexu. Pokud používáte ResearcherID, naleznete svůj h-index ve svém profilu.
  • Ve Scopusu vyhledejte všechny Vaše záznamy, označte je a poté klikněte nahoře nad výsledky na "View Citation Overview", v horní části se zobrazí h-index. Výši svého h-indexu zjistíte též ve svém profilu.

 Pro nejpřesnější výsledky doporučujeme používat trvalé identifikátory autorů ORCiD a ResearcherID.


CiteScore představila společnost Elsevier v roce 2016 jako nový ukazatel citovanosti vědeckých časopisů zařazených do databáze Scopus. Jedná se o průměrný počet citací, který časopis získá v průběhu tří let. Hodnotu CiteScore zjistíte kliknutím na příslušný časopis ve Scopusu.


Alternativní metriky sledují ohlas Vašich publikací na sociálních sítích, blozích, webových stránkách apod.