Impakt faktor

Je vypočítáván pouze časopisům zařazeným do Journal Citation Reports, tj. databáze, která je součástí Web of Science. Vypočítává se vždy za kalendářní rok (celkový počet citací časopisu za poslední dva roky / celkový počet článků časopisu za poslední dva roky). 

Přejít na Journal Citation Reports

CiteScore

Je ukazatel citovanosti vědeckých časopisů zařazených do databáze Scopus. Jedná se o průměrný počet citací, který časopis získá v průběhu tří let. Hodnotu CiteScore zjistíte kliknutím na příslušný časopis ve Scopusu. Hodnota je každoročně přepočítávána. 

Přejít na CiteScore

h-index

Hirschův index (h-index) je ukazatelem, kterým sledovat citační ohlas jednoho nebo skupiny autorů. Udává, kolik článků daného autora (skupiny autorů) má vyšší počet citací, než je pořadové číslo článku v seznamu jeho článků seřazených vzestupně dle počtu citací.

  • Ve Web of Science vyhledejte všechny vaše záznamy a poté klikněte vpravo nahoře na "Create Citation Report", mezi vygenerovanými údaji naleznete i výši h-indexu. Pokud používáte ResearcherID, naleznete svůj h-index ve svém profilu.
  • Ve Scopusu vyhledejte všechny Vaše záznamy, označte je a poté klikněte nahoře nad výsledky na "View Citation Overview", v horní části se zobrazí h-index. Výši svého h-indexu zjistíte též ve svém profilu.
  •  Pro nejpřesnější výsledky doporučujeme používat trvalé identifikátory autorůORCiD a ResearcherID.

Alternativní metriky

Sledují ohlas vašich publikací na sociálních sítích, blozích, webových stránkách apod. ​

ImpactStory

Altmetric

PlumX (komerční nástroj)

Rozšířit fotografii: 
false