Otevřená data

open data

Otevřený přístup k vědeckým poznatkům se netýká pouze publikovaných článků, ale v současné době se prosazuje i myšlenka zpřístupňování výzkumných dat. Otevřenými daty rozumíme data, která jsou volně dostupná a opakovaně využitelná. Příkladem mohou být projekty programu Horizont 2020, od jejichž řešitelů je zveřejňování výzkumných dat povinně vyžadováno v rámci tzv. Open Research Data Pilot (český překlad).

DOPORUČENÍ A NÁSTROJE PROJEKTU LEARN