Evidence publikační činnosti na UPCE

Na UPCE upravuje problematiku vykazování publikační činnosti Směrnice č. 3/2019 (Evidence výsledků tvůrčí činnosti zaměstnanců a studentů Univerzity Pardubice v interním informačním systému OBD). 

Od roku 2016 musí být k výsledkům typu J (článek v odborném periodiku) a D (článek ve sborníku) v OBD přiložen plný text příspěvku v podobě tzv. postprintu (accepted version, accepted manuscript). U článků publikovaných v režimu open access je možné přiložit oficiální vydavatelskou verzi (published version). 

 

Postprint (= accepted version, accepted manuscript) je autorskou verzí článku po zapracování připomínek z recenzního řízení, ale před konečným zformátováním vydavatelem (zpravidla neobsahuje číslování, vydavatelská záhlaví, zápatí, apod.). Jde o verzi shodnou s publikovaným článkem po stránce obsahové, nikoli po stránce formální. Nejedná se o verzi (autorský reprint), který autor obdrží od vydavatele. 

Příklad postprintu uloženého v Digitální knihovně UPCE

Práva autorů a podmínky pro uložení postprintu do repozitáře naleznete ve své smlouvě (CTA – Copyright Transfer Agreement) a na stránkách jednotlivých vydavatelů, např. ACS, ElsevierSpringerRSCWiley aj. 

 

 


 

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA ZODPOVÍDÁ ZA TYTO ČINNOSTI:

 

Správa číselníků (časopisy, konference, vydavatelé)

 

Pravidelné importy záznamů z Web of Science do OBD

  • importujeme záznamy typu article, review, letter a proceedings paper
  • předpřipravené záznamy si můžete převzít k dopracování v záložce Seznam importovaných záznamů (videonávod)
  • záznamy, které mají ve WoS v typu dokumentu uvedeno zároveň Article a Proceeding Paper není možné naimportovat, autor je musí vložit do OBD ručně
  • o import chybějících záznamů, které již ve WoS jsou, ale nejsou v OBD, případně pokud potřebujete záznam znovu naimportovat, požádejte Mgr. Veroniku Kolínovou

 

Export záznamů z OBD do Digitální knihovny UPCE

  • záznamy s plnými texty jsou importovány do Digitální knihovny Univerzity Pardubice 
  • plné texty jsou v Digitální knihovně Univerzity Pardubice zpřístupněny na základě pravidel vydatele 

 

false

správce Digitální knihovny UPCE
Mgr. Veronika Kolínová,

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536
Univerzitní správce OBD
Mgr. Soňa Kolářová,

Mgr.
Soňa
Kolářová


Rektorát a celouniverzitní útvary

sona.kolarova@upce.cz
466 036 795
Správa číselníků
Mgr. Petra Zaninová,

Mgr.
Petra
Zaninová


Rektorát a celouniverzitní útvary

petra.zaninova@upce.cz
466 036 541
Rozšířit fotografii: 
false