Správné uvedení afilace a autora

Správné uvedení afilace (příslušnosti k instituci) a autora v publikaci1

1. Při publikování v časopisech (i v časopisech vydávaných v českém jazyce) indexovaných citačními databázemi Web of Science a Scopus je třeba v rukopise předávaném vydavateli uvádět oficiální název univerzity a fakulty v angličtině. Jako korespondenční adresa se uvádí adresa fakulty. Uvedení nižší organizační jednotky (katedra/ústav) je volitelné.

 

Oficiální název univerzity v angličtině:
University of Pardubice


Oficiální názvy fakult v angličtině:
Faculty of Chemical Technology
Faculty of Economics and Administration
Faculty of Transport Engineering
Faculty of Arts and Philosophy
Faculty of Restoration
Faculty of Health Studies
Faculty of Electrical Engineering and Informatics

2. V případě, že autor publikuje pod dvěma afilacemi, je třeba uvést je v rukopise vždy odděleně a po vydavateli žádat, aby tyto formální náležitosti dodržel.

3. Jméno a příjmení autora musí být v rukopise uvedeno v přirozeném pořadí. Při uvedení v invertovaném pořadí „příjmení, jméno“ je autorovi v citačních databázích založen profil pod jménem, nikoli pod příjmením.

 

Problémům s diakritikou nebo nesprávným přepisem vašeho jména předejdete pomocí jednoznačných identifikátorů.


dle Směrnice č. 2/2015

Rozšířit fotografii: 
false