Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt knihovna

Zapomněl(a) jsem vrátit knihu, kolik budu platit (upomínka a poplatek z prodlení)?
Za 1. až 3. upomínku zaslanou poštou se generuje poplatek 20 Kč. Za 4. (předsoudní) upomínku, která se zasílá poštou na doručenku, se generuje poplatek 100 Kč.

Poplatek z prodlení je 3 Kč za každý exemplář a za každý den.

Poplatek z prodlení se platí za každý kalendářní den, i když je knihovna zavřená?
Ano, protože i když je knihovna zavřená (tj. většinou od 15. července do 15. srpna), je možnost vypůjčené knihy vracet prostřednictvím biblioboxu umístěného před vchodem do knihovny. Knihy budou z čtenářského konta odepsány nejpozději následující pracovní den. Vypůjčené knihy je možné vrátit také zasláním poštou.

Jaká je požadována náhrada při ztrátě knihy?
Základní položku pro náhradu knihy tvoří její kupní cena. Ke každému nevrácenému exempláři se připočítává manipulační poplatek ve výši 50 Kč. Vždy je ale upřednostňována náhrada stejným titulem, příp. novějším vydáním stejného titulu.

Pokud není známa cena dokumentu a tento byl v knihovně unikátní, cena se určí součtem nákladů vynaložených na zhotovení kopie, vazbu dokumentu a poštovné z a do knihovny, která poskytne stejné vydání nahrazovaného dokumentu za účelem znovuzavedení dokumentu do knihovního fondu UK UPCE.

Lze peníze, které dlužím knihovně, poslat i bezhotovostně? 
Ano, peníze lze zaslat na účet Univerzity Pardubice: č. ú. 37030561/0100, variabilní symbol 93630. Do poznámky k platbě uveďte svoje jméno.

Po přihlášení do čtenářského konta (v knihovním katalogu) je možné některé dlužné částky knihovně zaplatit i platební kartou přes online platební bránu GP Webpay. Tento způsob platby lze využít pro zaplacení upomínek (za pozdní vrácení knih, pokud jste knihy vrátili do biblioboxu), poplatků za nevyzvednuté rezervace a čtenáři z řad veřejnosti mohou takto zaplatit roční registrační poplatek.

V případech, kdy je to možné, upřednostňujeme platbu přes online platební bránu.


Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Kontaktujte zaměstnance knihovny e-mailem: knihovna (at) upce.cz nebo telefonicky: 466 036 543.