Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt knihovna

Knihu, kterou potřebuji, ve fondu nemáte. Dá se získat z jiné knihovny? Jak?
Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zajistí knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu nebo dodávku kopie prostřednictvím meziknihovní služby z jiné knihovny podle § 14 knihovního zákona a § 2 a 3 vyhlášky MK č. 88/2002 Sb.

Více informací o tzv. Meziknihovní výpůjční službě (MVS) najdete zde

Potřebuji konkrétní článek z časopisu, který neodebíráte. Jakým způsobem ho mohu získat?
Viz předchozí odpověď.

Mohu ve vaší knihovně kopírovat/tisknout?
Ano.

Kopírování a tisk – studenti
Při kopírování přiložte k terminálu u kopírovacího stroje svůj průkaz studenta, na kterém je dostatečný kredit. Kredit si můžete dobít mj. u pultu v 1.p. knihovny (min. vklad je 100 Kč, cena 1 černobílé kopie A4 je 2 Kč, barevné A4 14 Kč, 1 stránka normy ČSN 5 Kč - normy mohou tisknout pouze kategorie P, A, Z, E, D, S, SL a SX).

Při tisknutí můžete nechat automaticky zvolenou tiskárnu „BLACK” pro černobílý tisk nebo volbu změnit na tiskárnu „COLOR” pro barevný tisk. Tisková úloha se odešle na tiskový server SafeQ, odkud ji stáhnete a pošlete na konkrétní tiskárnu přiložením průkazu studenta u kterékoli tiskárny v knihovně. Kredit z průkazu se vám odečte podle počtu vytištěných stránek. Vklad i ceny jsou stejné jako u kopírování.

Kopírování a tisk – veřejnost
Ceny a snímání karet u terminálů jsou stejné jako pro studenty. Čipovou kartu vám vydá služba u pultu oproti čtenářskému průkazu. Zaplatíte v hotovosti.

Mohu ve vaší knihovně skenovat?
Ano. Samoobslužné skenování je umožněno na skenerech umístěných v počítačové studovně v 1. poschodí. Využít můžete 1 klasický skener a 2 speciální knižní skenery. Služba je poskytována zdarma.  ​

Poskytuje knihovna rešeršní služby? 

Ne, knihovna bohužel rešeršní služby neposkytuje. Pokud potřebujete přehled informačních zdrojů na určité téma, doporučujeme jednotné vyhledávací rozhraní Primo https://primo.upce.cz.

Uživatelé z univerzity mohou s knihovnou konzultovat postup při vypracování rešerší (v jakých databázích a informačních zdrojích hledat, jak skládat vyhledávací dotazy apod.). Konzultace pro uživatele z FChT poskytuje Ing. Jitka Říhová, konzultace pro uživatele z ostatních fakult Ing. Blanka Jankovská.

Vzhledem k omezením vyplývajícím z licenčních smluv k elektronickým informačním zdrojům doporučujeme uživatelům z řad veřejnosti, aby se s žádostí o rešerši obraceli na Krajskou knihovnu v Pardubicích.


Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Kontaktujte zaměstnance knihovny e-mailem: knihovna (at) upce.cz nebo telefonicky: 466 036 543.