Registrace uživatelů

Mohu využít služeb knihovny, i když nejsem jejím registrovaným uživatelem a ani se jím nechci stát?
Ano. Podmínkou je zaplacení poplatku 50 Kč - tzv. jednorázový vstup. V knihovně pak můžete celý den prezenčně studovat a ze všech materiálů můžete také pořizovat kopie. Jednorázový vstup v daný den platí i pro pobočky univerzitní knihovny.

Mohu se stát uživatelem knihovny, přestože nejsem student ani zaměstnanec univerzity?
Ano. Podmínkou je registrace – k té potřebujete pouze průkaz totožnosti. Po zaplacení ročního registračního poplatku 120 Kč obdržíte tzv. společný průkaz, který opravňuje ke vstupu i do Krajské knihovny v Pardubicích.

Pokud jsem student, platím za registraci v univerzitní knihovně?
Ne. Pro studenty, akademické pracovníky i ostatní zaměstnance UPa je registrace zdarma.

Mohu jako registrovaný uživatel UK využít i služeb pobočky v Litomyšli či na FZS v Pardubičkách?
Ano. Pro obě pobočky platí stejný režim jako je na hlavní budově UK. Obě pobočky také registrují nové uživatele z řad veřejnosti. 

 


Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Kontaktujte zaměstnance knihovny e-mailem: knihovna (at) upce.cz nebo telefonicky: 466 036 543.   

false
Rozšířit fotografii: 
false