Registrace uživatelů

Mohu využít služeb knihovny, i když nejsem jejím registrovaným uživatelem a ani se jím nechci stát?
Ano. Podmínkou je zaplacení poplatku 50 Kč - tzv. jednorázový vstup. V knihovně pak můžete celý den prezenčně studovat a ze všech materiálů můžete také pořizovat kopie. Jednorázový vstup v daný den platí i pro pobočky univerzitní knihovny.

Mohu se stát uživatelem knihovny, přestože nejsem student ani zaměstnanec univerzity?
Ano. Podmínkou je registrace – nutno mít s sebou 1 průkazovou fotografii, průkaz totožnosti a zaplatit roční registrační poplatek 150 Kč. Obdržíte tzv. společný průkaz, který opravňuje ke vstupu i do Krajské knihovny v Pardubicích.

Pokud jsem student, platím za registraci v univerzitní knihovně?
Ne. Pro studenty, akademické pracovníky i ostatní zaměstnance UPa je registrace zdarma.

Mohu jako registrovaný uživatel UK využít i služeb pobočky v Litomyšli či na FZS v Pardubičkách?
Ano. Pro obě pobočky platí stejný režim jako je v hlavní budově UK.
Pozn.: V pobočce na FZS však z technických důvodů není možné registrovat nové uživatele z řad veřejnosti. Registrace takovýchto uživatelů se provádějí jen na hlavní budově UK.

 


Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Kontaktujte zaměstnance knihovny e-mailem: knihovna (at) upce.cz nebo telefonicky: 466 036 543.