Autoarchivace (zelená cesta OA)

Zelenou cestou otevřeného přístupu se rozumí uložení kopie publikace ve formě preprintu, postprintu nebo publikované verze do repozitáře institucionálního (Digitální knihovna UPa) nebo oborového (ARXiv, RePEc), odkud je plný text volně dostupný. Autoři tak publikují v tradičních časopisech, jejichž obsah je přístupný pouze na základě předplatného, ale na základě pravidel daného vydavatele též ukládají a zpřístupňují svoji publikaci v repozitáři. Politiky jednotlivých vydavatelů lze zjistit v registru SHERPA/RoMEO, na stránkách příslušného časopisu nebo ve smlouvě s vydavatelem (CTA – Copyright Transfer Agreement).

note Na UPa jsou autoři na základě Směrnice č. 2/2015 povinni u výsledků typu J (článek v odporném periodiku) a D (článek ve sborníku) přiložit k záznamu v OBD plný text příspěvku v podobě tzv. postprintu (accepted version, accepted manuscript). Plný text bude následně dle pravidel vydavatele zveřejněn v Digitální knihovně UPa.

green oa

 

note Postprint (= accepted version) je autorskou verzí článku po zapracování připomínek z recenzního řízení, ale před konečným zformátováním vydavatelem (zpravidla neobsahuje číslování, vydavatelská záhlaví, zápatí, apod.). Jde o verzi shodnou s publikovaným článkem po stránce obsahové, nikoli po stránce formální. Nejedná se o verzi (autorský reprint), který autor obdrží od vydavatele. Příklad postprintu článku uloženého v DK.