Otevřené časopisy (zlatá cesta OA)

Zlatou cestou se rozumí publikování v tzv. otevřených časopisech, jejichž obsah je ihned po vydání bez omezení dostupný. Autoři zpravidla za publikování zaplatí poplatek (article processing charge, APC), vycházejí však i otevřené časopisy, které tuto platbu nepožadují. Provoz časopisu není tedy, jako u tradičního způsobu publikování, hrazen z plateb předplatitelů, ale penězi od autorů (přesněji řečeno jejich institucí, grantovou agenturou apod.).

gold oa

Změna publikačního procesu s sebou přináší i nové možnosti v oblasti autorských práv, u otevřených časopisů jsou zpravidla využívány veřejné licence Creative Commons.

Některé tradiční časopisy, jejichž obsah je přístupný pouze na základě předplatného, umožňují autorům po zaplacení poplatku zpřístupnit svůj dokument v režimu open access. V praxi jsou pak v rámci jednoho čísla určitého časopisu přístupné bez omezení a některé pouze na základě předplatného. U těchto, tzv. hybridních časopisů, vzniká velmi často problém dvojí platby (double dipping), kdy instituce zaplatí vydavateli předplatné a zároveň poplatek za publikování (APC).

note Pokud chcete publikovat v tradičních časopisech a zároveň zajistit k článku otevřený přístup, uložte jej raději v požadované verzi do tzv. repozitáře (viz ).

Že si otevřené časopisy našly své místo ve vědecké komunitě, svědčí i fakt, že jsou indexované citačními rejstříky Web of Science (seznam impaktovaných OA časopisů naleznete v Journal Citation Reports po zakliknutí možnosti „Open Access“) a Scopus (ve sloupci Q v tabulce zdrojů vyberte možnost „Open Access“).

Myšlenku otevřených časopisů zneužívají tzv. predátoři. Pokud si nejste časopisem jistí, ověřte si jej prostřednictvím stránky Vím, kde publikuji!